Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawnej

Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawnej

Aktulności Prasóweczki

Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym razem program obejmie lata 2020-22, a jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie zaopiniuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na najbliższym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kolejnych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie mogła skorzystać młodzież z niepełnosprawnościami, ucząca się w szkołach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia ogólne i zawodowe).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, czyli po około 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który ma uchwalić Radę Ministrów, nie jest nowy. W latach poprzednich był on już realizowany na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który ma uchwalić Radę Ministrów, nie jest nowy. W latach poprzednich był on już realizowany na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz jednak w związku z tym, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zmieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania pomocy są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o modyfikacji formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w uzasadnieniu.

Nie zmieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego większych uwag i pozytywnie go zaopiniował.

– Na etapie konsultacji mieliśmy drobne pytania i uwagi do zaproponowanych rozwiązań, ale po ich uzupełnieniu na ostatnim zespole w trybie obiegowym wydaliśmy pozytywną opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Oznacza to, że na zaplanowanym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie przyjęty.

Program istotny, ale bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego, jak i kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, a także materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie z nim dofinansowanie ma wynosić:

– do 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

– do 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego rodzaju, uczęszczających do szkół branżowych I i II stopnia;

– do 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego rodzaju, uczęszczających do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a także klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 

źródło portalsamorzadowy.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments