Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Prasóweczki

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w całości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym jednocześnie program obejmie lata 2020-22, i jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w obecnej historii zaopiniuje Komisja Wspólna Poziomu i Samorządu Lokalnego na najkrótszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla niemowląt i młodzieży niepełnosprawnej w nowych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie potrafiła zyskać młodzież z niepełnosprawnościami, rozwijająca się w naukach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia społeczne i zawodowe).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, czyli po jakiś 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze materiałów rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w całości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który zawiera uchwalić Radę Ministrów, nie jest modny. W latach poprzednich był on szybko tworzony na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w całości dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, który zawiera uchwalić Radę Ministrów, nie jest modny. W latach poprzednich był on szybko tworzony na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz a w klubu z ostatnim, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zamieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych prawych do przyjęcia uwagi są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło opinię o modyfikacji formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w oparciu.

Nie zamieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Tradycji i Sportu Komisji Wspólnej Poziomu i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego pełniejszych trosk i pozytywnie go zaopiniował.

– Na momencie konsultacji mieliśmy drobne pytania i pretensji do zaproponowanych rozwiązań, jednak po ich czymś na ostatnim systemie w sposobie obiegowym wydaliśmy pozytywną opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Nazywa to, że na założonym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, jednak bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników również do uprawiania ogólnego, jak i szkolenia w zawodach, w obecnym podręczników do uprawiania specjalnego, zbliżonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. nauki i wychowania, a też materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, należących do nauk ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie z nim dofinansowanie ma wynosić:

– do 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością trudną w okresie małym lub całym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należących do szkoły specjalnej przysposabiającej do rzeczy;

– do 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w okresie lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego rodzaju, należących do nauk branżowych A i II stopnia;

– do 445 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w okresie lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego rodzaju, należących do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a dodatkowo klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego robionych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych robionych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments